TV muzej zvijezda - Muzej zvijezda: Prvi Muzej na na svijetu koji funkcioniše kao TV sadržaj Istaknuto

Autor  Jul 27, 2022

TV muzej zvijezda - Muzej zvijezda: Prvi Muzej na na svijetu koji funkcioniše kao TV sadržaj

Tv muzej zvijezda je start-up koji će prikupljati i publikovati specifičnu građu o zvijezdama u saradnji sa zvijezdama i njihovim fanovima.

Projekt je dizajniran i kao stvarni Muzej u fizičkom ali i u virtuelnom prostoru  kao TV muzej kroz video sadržaj koji je Muzej producirao u saradnji sa zvijezdama te kao muzejska platforma.

 Osnovna karakteristika TV Muzeja zvijezda je da postaje prvi Muzej na svijetu koji funkcioniše kao TV sadžaj / Video / audio sadržaj.

Ključna misija TV muzeja zvijezda je da prikuplja građu koju do sada niko nije sistematski prikupljao na način da će TV muzej zvijezda kreirati modele građe i davati neku vrstu zadataka zvijezdama koje će morati ispuniti da bi se taj sadržaj uvrstio u postavku muzeja.

Projekt TV muzeja zvijezda suosniva sa glavnim osnivačem i kreira Faris Jugo.

Atrakcija