Osnovan Svjetski kalendar influencera Istaknuto

Autor  Jul 27, 2022

Svjetski kalendar influencera pokrenut je od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada jednom influenceru.

U Svjetski kalendar influencera ulazi se isključivo na poziv po modelu “only by invitation” , a podijeljen je na više kategorija i u tri sektora:

- svijet

- države

- jezički povezani regioni

Svjetski kalendar influencera, uz podršku pokrovitelja i sponzora, želi modelom snažnog fokusa podsjetiti javnost na uticaj pojedinog influencera.

Agencija Atrakcija

Januar 2021. / Juli 2022