Kalendar zvijezda regiona u sklopu Svjetskog kalendara zvijezda Istaknuto

Autor  Jul 27, 2022

Agencija Atrakcija osnovala je Kalendar zvijezda regiona u sklopu Svjetskog kalendara zvijezda.

„Kalendar zvijezda regiona Jugoisočne Europe“ omogućiće zvijezdama iz ovog regiona da imaju svoj dan u godini koji će biti obilježavan na primjeran način.

U Kalendar zvijezda se ulazi po principu “only by invitation" - "samo na poziv", a uvrštenja se vrše za različite kategorije, od muzičkih, filmskih do sportskih zvijezda ...

Kalendar zvijezda je način da dani u godini budu simbolično dodijeljeni pojedinoj zvijezdi odajući joj tako počast i pažnju javnosti te podsjećajući na njihova djela.


Svjetski kalendar zvijezda pokrenut je od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada jednoj zvijezdi. U Svjetski kalendar zvijezda ulazi se isključivo na poziv po modelu “only by invitation” , a podijeljen je na više kategorija(muzika, film, art, ,,,) te u tri sektora:

- svijet

- države

- jezički povezani regioni


Svjetski kalendar zvijezda, uz podršku pokrovitelja i sponzora, želi modelom snažnog fokusa podsjetiti javnost na važnost i djela zvijezde te omogućiti zvijezdama da dođu do novih kanala promocije i sponzorstva za svoj dan.

Svjetski kalendar zvijezda formirao je posebni odjel za regione pa tako i za region SEE „Kalendar zvijezda Jugoisočne Europe“ koji će omogućiti zvijezdama iz ovog regiona da imaju svoj dan godini koji će biti obilježavan na primjeran način.

Projekt Kalendara zvijezda suosnivaju sa glavnim osnivačem i kreiraju Faris Jugo i Ena Jugo Šafro kao glavni savjetnici.

Agencija Atrakcija

Januar 2021.& 10.7.2022.