Osnovan Svjetski kalendar influencera

Autor  Feb 21, 2021

Svjetski kalendar influencera pokrenut je početkom 2021. godine od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada jednom influenceru.

U Svjetski kalendar influencera ulazi se isključivo na poziv po modelu “only by invitation” , a podijeljen je na više kategorija i u tri sektora:

- svijet

- države

- jezički povezani regioni

Svjetski kalendar influencera, uz podršku pokrovitelja i sponzora, želi modelom snažnog fokusa podsjetiti javnost na uticaj pojedinog influencera.

Agencija Atrakcija

Januar  2021.