Svjetski kalendar influencera pokrenut je od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada jednom influenceru.
TV muzej zvijezda - Muzej zvijezda: Prvi Muzej na na svijetu koji funkcioniše kao TV sadržaj
Agencija Atrakcija osnovala je Kalendar zvijezda regiona u sklopu Svjetskog kalendara zvijezda.
Svjetski kalendar zvijezda pokrenut je kao start-up od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji pripada…
Svjetski kalendar influencera pokrenut je početkom 2021. godine od strane agencije Atrakcija kao model obilježavanja jednog dana u godini koji…
World Calendar of Stars launched at the start of 2021 by agency 'Atrakcija' as a model of marking one day…