PPDIVUT: Rješenje u domaćoj proizvodnji hrane i otkupu viškova

Autor  Nov 03, 2020

Organi Sindikata PPDIVUT BIH na svojoj sjednici koja je održana u subotu, 31. oktobra 2020. godine raspravljali su o položaju poljoprivredno prehrambenog sektora u FBiH u kojem su danas, a isto tako i o položaju u kojem bi se mogli nači u narednom periodu, saopćeno je iz ovog Sindikata.

Da bi se poboljšalo stanje poljoprivredno prehrambenog sektora predlaže se da sve vlade kroz svoja resorna ministratstva pruže punu podršku svim raspoloživim sredstvima u jesenjoj sjetvi, kao i da se naprave pripreme za proljetnu sjetvu. Podrškom obuhvatiti sve proizvođače, bez obzira na korištene obradive površine uz stvaranje uslova za otkup svih viškova poljoprivredno prehrambenih proizvoda.
    Maksimalno kroz uvođenje epidemijoloških mjera omogučiti funkcionisanje svih aktera u proizvodnji, kako primarnoj tako i prerađivačkoj industriji, kako bi i na ovaj način smanjili posljedice izazvane pandemijom virusa Covid 19. Obzirom na već vidljive posljedice od izbijanja ove pandemije, smatramo da se na ovaj način može sopstvenim radom omogućiti dovoljno hrane i smanjiti potreba za uvozom i prekomjernim zaduživanjem zbog samoga uvoza određenih roba. Na ovaj način bi se i lakše prevazišla teška situacija gubljenja desetina hiljada radnih mjesta i stvorila mogućnost za nova zapošljavanja, obzirom da je potreno najmanje ulagati za otvaranje radnih mjesta u ovom sektoru. Ako se ima u vidu koja se sredstva izdvajaju za robe koje se uvoze u BIH, onda se može naći upravo rješenje u domaćoj proizvodnji.
    Sindikat PPDIVUT BIH spreman je na punu saradnju i podršku svim projektima koji budu išli u pravcu proizvodnje i prerade hrane, saopćeno je iz PPDIVUT.

Radnički media servis za JIE


Atrakcija