Rudari u FBiH najavljuju generalni štrajk

Autor  Jan 14, 2020

Rudari svih rudnika u Federaciji BiH traže novi kolektivni ugovor, povećanje satnice sa 2,50 na 2,70 KM, kao i poboljšanje uslova rada u rudnicima, koji nisu na zadovoljavajućem nivou. Ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima stupaju u generalni štrajk 27. januara. U Sindikatu radnika uposlenih u rudnicima u Federaciji ne pristaju na kompromis i generalni štrajk je neminovan ukoliko ne postignu dogovor.

U štrajk će kako je najavljeno stupiti 11 hiljada rudara iz svih sedam rudnika, a pridružit će im se i rudari iz Banovića koji nisu članovi koncerna, javlja FTV.

"Mi alternativu nemamo, ne može doći do potpisivanja kolektivnog ugovora, a da ne dođe do povećanja satnice. Osam posto je povećanje, a mi imamo prosječnu platu u Federaciji da je rasla toliko. Odluke su jedinstvene", kazao je predsjednik Sindikalne organizacije rudnika Kreka Tuzla Zuhdija Tokić.

Kako ističu u Sindikatu radnika zaposlenih u rudnicima u Federaciji, također je neodgovorno ponašanje nekih ljudi koji su na ključnim pozicijama u rudnicima. Veliki problem je i neulaganje u opremu.

"Problemi leže u neinvestiranju u ovaj rudnik. U rudnike "Kreka" je trebalo da se uloži 158 miliona. Nije uloženo. Kasnije su to reducirali na 93 miliona. Ni to nije ništa uloženo", dodao je Tokić.

Iako su u protekloj godini poslovali pozitivno i ostvarili najbolji poslijeratni mjesečni rezultat, u banovićkom rudniku izražavaju nadu da će u ovoj biti poboljšan standard rudara.

"Mi inače imamo razgovore s Vladom i već duže vrijeme a nemamo kolektivni ugovor i samim tim nismo zadovoljni. Rudarstvo nije dobilo mjesto koje zaslužuje u nekoj hijerarhiji u ovom društvu", istaknuo je predsjednik Sindikalne organizacije RMU Banovići Zijad Lačić.

"Kada dođemo ovdje imamo puno kvarova. Kada otklonimo te kvarove, događaju se ponovo, jer nam je veoma slaba i stara, mehanizacija", dodao je Edin Mehmedović, nadzornik Mašinske službe u rudniku Mramor Tuzla.

Pregovori sindikata koji okuplja rudare i predstavnika Federalne vlade a u vezi rješavanja problematike biće nastavljeni.

 

Atrakcija