Trećina građana smatra da je potrebno donijeti novi Ustav BiH

Autor  Apr 19, 2022

Da postojeći Ustav Bosne i Hercegovine potpuno koči i usporava napredak zemlje smatra 41,2 posto ispitanika/ca, dok svaka treća osoba smatra da Ustav potpuno koči njen napredak, a petina ispitanih je mišljenja da stanje u društvu kakvo je danas nema nikakve veze sa Ustavom BiH.

Pokazalo je to istraživanje koje je za potrebe istraživanje Inicijative "Građanke za ustavne promjene" uradio Srđan Puhalo u decembru 2021. godine na uzorku od 1.931 punoljetnog stanovnika/ca Bosne i Hercegovine, a upitnik se sastojao od 28 pitanja.

Ovih gotovo 2.000 građana/ki dobilo je pitanja šta misle o Ustavu BiH, da li su se ikada pozvali na neku ustavnu odredbu, da li postojeći Ustav BiH koči i usporava napredak BiH te da li Ustav BiH sadrži odredbe koji precizno definiraju ravnopravnost žena i muškaraca.

Najveći broj ispitanih (čak 91,2 posto) smatra da domaćim političarima pregovori o izmjenama Ustava BiH služe da bi održavali političku nestabilnost u državi, a nešto više od polovine ispitanih smatra da važeći Ustav treba mijenjati i usavršavati, dok trećina smatra da je vrijeme za pisanje potpuno novog Ustava.

Kao najvažnije razloge za mijenjanje ili pisanje novog Ustava naveli su potrebu za preciznim definiranjem svih ljudskih prava koja se štite, da stanovnici imaju jednaku zdravstvenu i socijalnu zaštitu na cijeloj teritoriji BiH, da se eliminiraju diskriminacija prilikom izbora članova Predsjedništva BiH, da bi se državi BiH dalo više ovlašćenja, da se eliminira diskriminacija prilikom izbora u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, da bi se precizno definiralo kako su muškarci i žene ravnopravni i da bi se u njega ugradio rodno senzitivni jezik.

Gotovo tri četvrtine ispitanih smatra da Ustav BiH treba sadržavati afirmativne mjere kojima bi se otklonila neravnopravnost muškaraca i žena, a isti broj ispitanih smatra da novi Ustav treba sadržavati precizno definiranu mogućnost da pojedinci i grupe mogu pokrenuti inicijativu za izmjene Ustava.

Kako najavljuju iz Inicijative "Građanke za ustavne promjene", odgovore i stavove građana i građanki dobijenih ovim istraživanjem će poslati svim zastupnicima i zastupnicama Parlamenta BiH te su izrazili nadu da će se makar na ovaj način glasovi građanki i građana doći do onih koji bi trebalo da govore u njihovo ime i zastupaju njihove interese.

Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” se zalaže za Ustav BiH koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda s posebnim fokusom na rodnu perspektivu.

Inicijativa je formirana 2013. godine od aktivista/kinja i organizacija iz cijele BiH koji se zalažu za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive s vizijom da se ostvari ravnopravno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

(Fena)