Stvarna prava: Prijedlog o izmjenama iz SDP-a

Autor  Sep 11, 2019

Delegat Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i predsjednik Gradskog odbora SDP BiH Tuzla Slađan Ilić u parlamentarnu proceduru je uputio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je.

„Zakonom o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu u martu 2014. godine na području FBiH, uređena su pitanja sticanja, korištenja, raspolaganja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.

Radi se o jednom od suštinskih zakona za uređenje pravnog sistema u FBiH, a cilj njegovog donošenja bio je da se sveobuhvatno uredi oblast stvarnih prava. Primjenom navedenog zakona u praksi, uočile su se evidentne pravne praznine, te pojedine odredbe treba izmijeniti, a pojedine dopuniti.

Postojanje pravnih praznina u Zakonu o stvarnim pravima uzrokovano je između ostalog, nedonošenjem propisa koji su se trebali donijeti, kako bi se upotpunio pravni sistem i uređenje odnosa u oblasti uređenja stvarnih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon bi trebalo donijeti u skraćenom postupku, na osnovu člana 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i člana 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer zakon nije složen (njime se otklanjaju pravne praznine), a ni obiman“, naveo je Ilić.

Ilić smatra da postoji javni interes za donošenje ovog Zakona, a nisu potrebna dodatna finansijka sredstva za realizaciju ovog prijedloga, saopćeno je iz SDP-a.

Atrakcija