Tokom ljeta mnoge kompanije u Austriji angažuju privatne detektive da provjere da li su zaposleni, koji su otvorili bolovanje, stvarno bolesni.